L.R. KOŠNICA

LR ili Langstrot Rutova košnica To je košnica koja se sastoji od tri jednaka nastavka vanjske visine 242 mm. LR okvir je vanjske visine 232 mm dok je dužina satonoše 480mm. To je za 1cm duže od satonoše kod (DB okvira, a po visini čak za 7,00 cm kraće od (okvira kod DB košnice. U novije vrijeme, ustalilo se nekoliko načina uzgoja pčela u ovim košnicama. Po jednom, dva nastavka se koriste za plodište i međusobno im se mijenjaju mjesta. To je poticaj za razvoj legla, a kao mjeru protiv rojenja posebno preporučuju umetanje trećeg nastavka sa satnim osnovama ili izgrađenim saćem između ta dva.’, ‘ LR košnice u pčelinjaku. To je košnica koja se sastoji od tri jednaka nastavka vanjske visine 242 mm.
Okvir je vanjske visine 232 mm a dužina satonoše je 480 mm. To je za 1 cm duže od satonoše DB okvira, a po visini za 7 cm kraće. U novije vrijeme, ustalilo se nekoliko načina gajenja pčela u ovim košnicama. Po jednom, dva nastavka se koriste za plodište i međusobno im se mijenjaju mjesta. To je poticaj za razvoj legla, a kao mjeru protiv rojenja posebno preporučuju umetanje trećeg nastavka sa satnim osnovama ili izgrađenim saćem između ta dva.
Kada je društvo uzimljeno s mnogo pčela i hrane u gornjem nastavku, dobra matica već na početku proljeća ispuni leglom gornji nastavak i spusti se u donji. To je vrijeme da se zamjene mjesta nastavcima i ako je potrebno kasnije, još jednom. Po takvom načinu pčelarenja, pčelinja društva bi trebala imati pred bagremovu pašu najmanje dva puna nastavka pčela. Onda im se mogu dodati i po dva LR tijela za medište.

Cijena 670kn
Komplet košnice L.R.
Antivarozna podnica sa ravnim ili kosim ulazom, tri nastavka sa okvirima, milerova hranilica, ventilacija, lesonitni poklopac, limeni krov
Cijena 500kn
Komplet košnice L.R.
Puna podnica sa ravnim ili kosim ulazom, tri nastavka sa okvirima, kombinirana hranilica, ventilacija, lesonitni poklopac, limeni krov